Over Venwoude - Jaarkaart 2018

Tarot jaarkaart


Ieder jaar trekt de gemeenschap van Venwoude een jaarkaart op 1 januari. Dit is in gang gezet door Ted Wilson, die de Tarot kaarten jaren intens heeft gebruikt in de gemeenschap.

De Numerologische Jaarkaart van Venwoude komt uit de kaarten van de Grote Arcana en wordt numerologisch bepaald door het optellen van de getallen van het (nieuwe) jaartal.

Vervolgens trekt 1 persoon uit de gemeenschap, meestal iemand op dat moment of in het komende jaar een belangrijke bijdrage levert: De getrokken jaarkaart van Venwoude.

Voorafgaand aan het moment van het trekken van de kaart wordt in een samengesprek met diegene, en met de allen die aanwezig zijn, het thema vastgesteld. Dit betreft altijd wat in het dagelijks leven de krachten zijn die spelen, de uitdagingen, de belemmeringen, het individu, de gemeenschap.

De kaart wordt vervolgens getrokken uit de kleine Arcana.

Lust/Kracht

De numerologische jaarkaart van 2018 (2+0+1+8=11)


Uitleg kaart: De kaarten vanaf kaart X geven weer wat de mens ontmoet wanneer hij bewust zijn pad loopt.

 • 2017 gaf kaart X: het Rad van Fortuin, dat vooral aanspoort tot bewust meespelen. Wat is je inzet?! Wat vindt vanzelfsprekend plaats (rad) en wat is je ware keuze?
 • 2018 geeft kaart XI: Lust/Kracht. Crowley veranderde de naam Kracht in Lust, verwijzend naar de vitaliteit, de vreugde en het genot van uitgeleefde kracht.

  Lust verraadt hartstocht. Op de kaart zit een vrouw op de rug van een leeuw. De leeuw voelt zich vereerd door haar liefdevolle aandacht. Dit is de bevrijding van de Leeuw - van het vuur, de kracht, het instinct, de materie.

  De kracht om de Leeuw te temmen is geen wilskrachtige machtsoplegging. Het gaat om totale acceptatie van het dierlijke in ons, als voorwaarde voor heelheid en een leven dat volledig geleefd wordt. Met deze kracht overwinnen we oude angsten en beperkende conditioneringen.
 • De vrouw op de rug van de leeuw is een voorstelling van goddelijke extase. Ze staat in verbinding met zowel het Goddelijke als het dierlijke. Ze gaat volledig op in de kracht van transformatie, die inherent is aan elke bewuste, totale overgave. Dit is het tantrische bewustzijn dat de eenheid van elk moment gewaar is en alle aspecten van het leven aanneemt.

  Lust openbaart zijn creatieve potentieel enkel dan wanneer hij volkomen geproefd, verzwolgen, gedronken wordt.


  Indicatie: Wanneer je bereid bent alles te aanvaarden wat je in jezelf aantreft, kun je bij alles wat je overkomt met diepe gevoeligheid, bewustzijn, liefde en begrip jouw weg volgen.

  Bevestiging: "Ik geniet met volle teugen van het leven."

  Koningin van Zwaarden

  De getrokken kaart voor Venwoude in 2018


  Toelichting:Het jaar 2018 staat voor ons in het teken van 'geven'. Venwoude is een levend laboratorium voor transformatie van mens-zijn. We zijn zichtbaar in hoe we dat doen en niet doen in alle dagelijkse momenten, en dat maakt Venwoude aantrekkelijk.
  Deze kaart geeft ons richting voor de dagelijkse praktijk.
  Uitleg kaart: De Koningin hoeft niets meer te bewijzen, zij is één met haar waarheid. Het zwaard symboliseert ons onderscheidingsvermogen, dat ons bevrijdt door te doden wat ons in de weg zit aan oude rollen en gedachtenpatronen.

  Het afleggen van het eigen masker betekent het vrijwillig opgeven van oude verdedigingsmechanismen, die ons niet alleen beschermen, maar ons ook gescheiden houden van onszelf en anderen. Het energiek lossnijden van dit oude masker is een bevrijding, de open ruimte in, naar een helderheid die zich in onze relaties met mensen en het leven weerspiegelt. Hieraan gaat een lang rijpingsproces vooraf. De rijpheid van Zwaarden Koningin is de vrucht van vele lessen die door vallen en opstaan geleerd moesten worden.

  Indicatie: Je maakt jezelf meer en meer los van oude rollen en gedragspatronen. Dat kan pijnlijk zijn, maar het loont! De verworven helderheid maakt je vrij.

  Bevestiging:"Mijn enige verplichting in het leven is mijzelf trouw blijven."
  © Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top