Opleiding - Opleiding Integraal Leiderschap

Opleiding Integraal Leiderschap

Een opleiding voor deze tijd

Start januari 2017

Een Synthese van Zijn en Worden, van Ontwaken en Ontvouwen.

Visie

Wij zijn niet afgescheiden, we zijn één. Dit is niet alleen de staat van zijn van de ontwaakte, maar ook onze relatie met de wereld. Als we er zelf niet tussen staan, raakt de pijn van de wereld ons hart. Dit is geen esoterisch luxe artikel, maar een inherent onderdeel van de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn voor deze tijd. Al onze geestelijke en persoonlijke vermogens krijgen daarmee een andere werking. Een werking die de potentie heeft om onze unieke individuele vermogens in werking te zetten ten behoeve van onszelf, de andere en het grotere geheel.

Karakter van de opleiding

Deze opleiding werkt vanuit een evolutionaire kijk op menselijke ontwikkeling. Ze is zowel zijns-georiënteerd als ontwikkelingsgericht. Ze biedt lichaamsgerichte, mentale en transmentale werkwijzen waarmee je je eigen (spirituele) ontwikkeling integraal vorm geeft. Ze is opgezet voor mensen die van betekenis willen zijn

De betekenis van 'Integraal'

‘Integraal’ als typering voor de opleiding duidt er op dat zowel het persoonlijke opereren in het dagelijkse leven bewust ter hand genomen wordt, als ook het bewust worden van de ‘zijns-dimensie’ van ons bestaan. Aan de persoonlijke kant worden ontwikkelingslijnen als lichaamsbewustzijn, emoties, relateren, innerlijke waarden, moreel besef, ethiek, spiritualiteit en cognitie tot bewuste ontwikkeling gebracht. Wat betreft de ‘zijns-dimensie’ gaat het om het bewust worden van ‘staten van zijn’ waaronder compassie en vormloze helderheid. ‘Integrale ontwikkeling’ is een manier van jezelf ontwikkelen waarbij de ‘ontwikkelingskant’ en de ‘zijns-kant’ van ons leven elkaar gaan versterken.

Waartoe je wordt uitgenodigd?

Deze wederzijdse versterking geeft leiderschaps-kwaliteiten die passen bij jou, als unieke expressie van het bestaan. Dat maakt dat je een factor in deze tijd kunt worden in het verlengde van wie je in wezen bent. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die er naar verlangen om van betekenis te zijn voor zichzelf, de ander en de wereld om hen heen en die anderen willen inspireren óók deze positie in het leven in te nemen, zowel in het privé- als werkleven en zowel op individueel als op collectief niveau.

Evolutionair proces: een kracht aan het werk

Vele biologen, natuurkundigen en kosmologen, alsook sociale wetenschappers en filosofen vertellen ons dat we in een wereld leven waarin alles zich in nauwe afstemming op elkaar in een bepaalde richting ontvouwt: Het evolutionaire proces. Daarin ontstaan wonderschone en uiterst complexe vormen, deels begiftigd met ‘leven’. Hun ontstaan kan, op basis van statistische kansberekening, onmogelijk verklaard worden. met andere woorden: Ze zijn niet louter toevallig. Daarom komen niet alleen mystici, maar nu ook vele wetenschappers tot de conclusie dat er een kracht aan het werk is die richting geeft aan dit hele proces.

Het Opleidingsteam

Mauk Pieper          Marijke Heetveld   Marion v Overveld


Leon Gras              Annekaren Bakker

Bewustwording en visie

In vele lagen van onze samenleving beginnen mensen te beseffen dat we als menselijke soort onderhevig zijn aan diezelfde kracht, én dat we met vol bewustzijn kunnen participeren in dit evolutionair proces waar we allemaal deel van uitmaken. De mens lijkt tot nu toe de enige soort die zich (bewust) kan identificeren met dit hele proces. Wij kunnen aan onszelf en het leven dat we zelf zijn, het hele proces vanuit bewustzijn bewust worden. Daarmee hebben de mogelijkheid om bewust verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen potentieel, voor onze medemens en voor een harmonieuze voortgang en ontwikkeling van het leven op aarde.

We kunnen daarin leren luisteren naar de signalen die het leven ons dagelijks geeft en die ons hart binnendringen. Deze signalen kunnen we vertalen naar zaken waar ons hart naar uit gaat en die ons vervulling geven: onze visie voor een gedurfde, gedroomde nieuwe werkelijkheid. Deze visie betreft zowel ons dagelijkse leven dichtbij huis, als onze verbondenheid met de grotere context van de wereld waarin we leven.

Introductiebijeenkomst

Een introductiebijeenkomst is dé mogelijkheid om op een directe manier kennis te maken met de opleiding. Aan het eind van de middag weet je of de opleiding echt iets voor jou is. Aan de introductiebijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Iedereen die toegelaten wordt voor de opleiding heeft echter altijd een intake gedaan en heeft daarin met de opleider vastgesteld dat de opleiding past bij zijn ontwikkeling.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt de 3 Venwoude Excellent trainingen gevolgd (Opening, Fundament en Centaur).
Of je hebt een gelijkwaardig opleidingstraject achter de rug. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek met een van de begleiders.
Je hebt contact gehad met een van de opleiders over je beoogde deelname.
Je beheerst de Engelse taal passief en bent in staat een werkstuk te schrijven op basis van ervaringsgerichte expertise en opgedane kennis uit literatuur en ander materiaal.
© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top