Over Venwoude - Over Venwoude

Over Venwoude

Venwoude staat voor het bewust ontwikkelen en leren inzetten van je eigen kracht en kwaliteiten, vanuit betrokkenheid en afstemming op het grotere geheel. Via een scala aan trainingen en programma´s daagt Venwoude je uit om het grotere potentieel in jezelf aan te boren en in te zetten. Venwoude biedt je daarnaast een stimulerende en ondersteunende omgeving om je persoonlijke visie te ontwikkelen en in de praktijk te toetsen.

Venwoude is ontstaan vanuit een passie voor persoonlijke groei en samenwerking in verbinding met elkaar. Sinds twee decennia vertalen we deze passie in nieuwe leef- en samenwerkingsverbanden, vanuit een gemeenschappelijke visie die steeds in ontwikkeling is.

Als antwoord op de wereldwijde ecologische en sociale crisis van deze tijd, richt Venwoude zich de laatste jaren steeds meer op de bewustwording van de verbondenheid en eenheid van al het leven op aarde. Hierbij laten we ons inspireren door hedendaagse visionaire, evolutionaire denkers, moderne (kwantum) wetenschappelijke inzichten en kennis uit oude spirituele tradities.

Met ons programma-aanbod willen wij mensen inspireren om hun grotere potentieel aan te boren en in te zetten voor zichzelf, hun omgeving en het grotere geheel. Venwoude wil hiermee een bijdrage zijn aan de transformatie van mens en samenleving; een transformatie die nodig is om een nieuwe, duurzame wereld van eenheid in verscheidenheid te creëren.

Het gaat om jouw bewustwording, om jouw keuzes, om de moed en de inzet waarmee jij je diepste dromen probeert waar te maken. Het is die inzet die onze samenleving in een nieuwe richting stuurt. Maar je persoonlijke groei kan pas echt vrucht dragen als je je daarin duurzaam verbindt met de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft.

Zonder elkaar zijn we niets en komen we nergens.
We hebben elkaar nodig om tot bloei te kunnen komen en het beste van onszelf te geven. Venwoude is bij uitstek een plek om je contacten met anderen te onderzoeken en te transformeren naar open, duurzame verbindingen waarin je elkaar wederzijds inspireert en ondersteunt.

Zowel je persoonlijke ontwikkeling, de transformatie van je relaties en het in de wereld zetten van je persoonlijke missie, vergen lef, inzet en tijd. Het brede programma-aanbod van Venwoude biedt je vele ingangen om dit proces aan te gaan, in je eigen vorm en tempo.

 

© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top