Over Venwoude - Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Venwoude bestaat reeds 30 jaar en mede op grond van ervaringen vanuit ons verleden hebben wij besloten om een onafhankelijk vertrouwenspersoon aan te stellen. Op die manier dragen we er zorg voor dat mensen die bij ons komen, zich veilig en geborgen weten.

Een ieder die met klachten leeft, zowel uit de huidige tijd als ook uit het verleden, kan via het formulier op deze pagina terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Renée Hablé (1952) is een vrouw met veel liefde voor mens en ontwikkeling.
Na haar studie Pedagogiek was ze jaren werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam bij Vrouwenstudies. Vervolgens heeft ze zich ontwikkeld tot coach en mediator.
Mede dankzij haar ervaringen op Venwoude heeft zij zowel haar eigen bewuste ontwikkeling als die van haar medemens centraal staan. Met name de relatie man-vrouw, ook op gebied van seksualiteit, heeft haar interesse.

Renée heeft moeten leren omgaan met kanker.. De transformatie die dat tot gevolg had, mede ondersteund door haar (boeddhistische) scholing en meditatie, baande de weg naar wijsheid en diep mededogen.

Renée heeft oog voor mensen met klachten na stressvolle periodes. Het is voor haar niet relevant hoe lang geleden de klacht is ontstaan. Zij zal op zorgvuldige wijze het gesprek voeren met de persoon die de klacht heeft en samen met hem of haar bekijken of en zo ja welke vervolgstappen gewenst en nodig zijn.

Renée is een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zij bespreekt geen individuele zaken met begeleiders van Venwoude of andere personen. Ieders klacht is in veilige handen en deze wordt alleen met de betreffende begeleider besproken indien dat uitdrukkelijk gewenst is.

Naam:
Email:
Telefoonnummer:   * niet verplicht
Bericht:
 

Stappen na het ontvangen van een klacht door de vertrouwenspersoon

Centraal staat: Wat is op dit moment voor de persoon die een klacht heeft het beste.

1. De vertrouwenspersoon neemt na jouw melding contact met je op.
2. In een open gesprek wordt je klacht helemaal gehoord en waar gewenst besproken.
3. Er zal worden onderzocht wat je graag als volgende stap zou willen zien.
4. Afhankelijk van hoe het gesprek is verlopen en mede in relatie tot de aard van de klacht, zijn bijvoorbeeld één of meer van de volgende opties mogelijk:
 
a. Het gesprek wordt als bevredigend beschouwd ten aanzien van de klacht en de klacht wordt daarmee afgerond.
b. Een oplossing in de informele sfeer met de begeleider of organisatie is mogelijk.
c. Er vindt een bemiddeling plaats voor een (verzoenings-) gesprek met de begeleider, met wie de klacht is ontstaan. Indien gewenst kan Renée bij dit gesprek aanwezig zijn.
d. Er vindt een verwijzing plaats naar professionele (therapeutische) begeleiding elders.
e. Er vindt een verwijzing plaats naar een mediator en indien nodig een advocaat.
f. Er vindt nog een afrondend gesprek plaats met de vertrouwenspersoon.
© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top