Venwoude Sangha - Venwoude Sangha

Venwoude Sangha


De Missie van de Venwoude Sangha is:
In de Venwoude Sangha committeren mensen zich aan transformatie van mens-zijn op het pad van Individualiteit in Verbondenheid


De Visie van de Venwoude Sangha is:
Ik ben de bron van heel-wording in de wereld


De Venwoude Sangha

De Venwoude Sangha is de kern en de spirituele vlam van Venwoude. ‘Venwoude Sangha’ is de naam voor deze vlam die al bestaat sinds de oprichting van Venwoude in 1988 als Centrum voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

De Sangha is een plek waar je opgenomen bent tussen gelijkgestemden op het pad van bewuste ontwikkeling. Het is een thuis waar je je gekend weet voorbij je vallen en opstaan, in voor- en tegenspoed. Een plek waar Individualiteit in Verbondenheid geleefd wordt, 'live' en virtueel. Waar onderzoek en oefening plaats vindt. Dit alles vanuit het besef dat ieder mens, voorbij alle dingen die daarmee in tegenspraak lijken, heel en compleet is en van daaruit een bron van heel-wording is, voor zichzelf, de ander en de wereld.

Integrale oriëntatie

Venwoude Sangha heeft een integrale oriëntatie. Dat betekent onder meer dat we ons breed laten inspireren door een veelvoud aan invalshoeken, stromingen en leraren. Een integrale benadering kan putten uit alle wijsheids-tradities en filosofische stelsels uit de pré-moderne, de moderne en de postmoderne wereld. Dat geldt zowel op het gebied van ‘persoonlijke groei’, als op het gebied van spirituele ontwikkeling of ‘ontwaken’; het leren kennen van wie je in wezen bent en van je onvervreemdbare unieke grootsheid. Integraal is een ander woord voor ‘heel’ in de betekenis van ‘inclusief’. Zowel qua benaderingen, als ook in de zin van dat je bewuste ontwikkeling alle terreinen van je leven omvat. Een leven dat er is voor jou, voor de ander, de medemens en de wereld om je heen.

De facilitators

De Sangha wordt geleid door Marijke Heetveld, Mauk Pieper, Pauline Botden en Marion van Overveld. Zij hebben ook de rol van facilitator en leraar in de Sangha. Zij dragen zorg voor de sfeer, de structuur, de ethiek, de teaching in de Sangha opdat het een optimale plek is voor ieders voortgaande bewuste ontwikkeling. Zij vormen met zijn vieren een collectief leiderschap. In kwaliteit totaal onderscheidenlijk en alle vier zo doorwrocht. Ze zijn totaal aan elkaar gecommitteerd. Dat is voelbaar en zichtbaar, ieder heeft dat namelijk moeten veroveren op zichzelf via niet aflatend jarenlang – nog steeds doorgaand – onderzoek en oefening. Zij leven aan en met elkaar, wat ze door al die jaren heen in spirituele en persoonlijke groei op het pad van Individualiteit in Verbondenheid zich hebben eigen gemaakt

Evolutionaire partners

De facilitators geven de Sangha vorm samen met evolutionaire partners. Deze hebben zich gecommitteerd aan de Sangha en hebben allen vele jaren ervaring op het pad van Individualiteit in Verbondenheid. Zij dragen het erfgoed van het pad van Individualiteit in Verbondenheid in zich. De facilitators en hun evolutionaire partners vormen met elkaar het krachtcentrum dat de Sangha is. Een krachtcentrum dat ontstaat als bewustzijn licht laat schijnen op de vele facetten van het leven. Daardoor verliest datgene wat tot dan toe vanuit de schaduw van onwetendheid ons leven beïnvloedde zijn macht over ons. Vanaf dat moment kunnen vanuit bewustzijn de antwoorden op onze levensvragen tevoorschijn komen.

Leraren die de Sangha bezoeken

Tot de traditie van de Venwoude Sangha behoort dat ze relaties onderhoudt met andere instituten en leraren. Deze relaties bevruchten zowel de Sangha, de trainingen van de Venwoude Levensschool als de residentiele programma’s op het landgoed van Venwoude. Waar mogelijk nodigen we hen uit in de Sangha als een van hen een retraite op Venwoude geeft. De bevriende leraren zijn JunPo Roshi, Miranda Macpherson, Teja Bell, Doshin Roshi, Isaac Shapiro en Pema.

Bijeenkomsten van de Sangha

Je kunt op verschillende manieren deelnemen aan bijeenkomsten van de Sangha.

Voor wie?


© Venwoude 2010 - Vuurse steeg 1 - Lage Vuursche - contact - top